POROD A KRUHOVÝ PROSTOR I.

Co vy na to Mgr. Kudláková a Dr. Jungu.

Při tomto tématu se chvíli zdržíme. Podívejme se jaký je vlastně stávající preferovaný stav. Žena, u niž se projeví první příznaky porodu je neprodleně odvezena do lékařského prostředí kde proběhne bezpečný porod. ANO to je naprosto v pořádku, ale když se na to podíváme na podvědomé úrovni začne se tu objevovat něco jiného. Rodící žena je vytržena ze svého rodinného prostředí a je odvezena na „návštěvu“ do porodnice kde je pak na pár dnů ponechána a pak se navrací s novorozencem domů. I to se některým může ještě zdát v pořádku, ale podívejme se na to ještě podrobněji s přidáním archetypů. Žena Královna při své inauguraci na Královnu matku je unesena ze svého království a odvedena do cizího království na „dobrovolnou návštěvu“ kde se očekává že se jako návštěva také bude chovat a bude respektovat zdejšího mocného panovníka. Tento panovník ji inauguruje bez přítomnosti jejího království na Královnu Matku a pár dní na to ji pošle zpět do svého Království. No přiznejme si to. Tohle už je pádný důvod vyhlášení VÁLKY mezi královstvími. Při tomto pohledu si někteří z vás uvědomí že to není v pořádku, ale jde to vlastně jinak? To závisí na Vás. Co kdybychom to vše nastavili trochu jinak. Pár dní před inaugurací se v klidu a pohodě odebere královna ze svými členy své královské rodiny do posvátných míst které se stává dočasně jejich výsostním územím a spadají pod jejích vlastní pravomoc. V případě klidné inauguraci, při které mohou být zúčastněni nejbližší královské rodiny a můžou s respektem a úctou doprovodit samotný akt porodu a přivítat do jejich království jako první nejen Královnu matku ale i dalšího člena jejich královské rodiny. V případě že Královna při inauguraci uzná za vhodné, aby aktu byl účasten i král lékař z vedlejšího království a požádá ho o doprovod z jeho moudrostí a zkušenostmi je vše tak jak má být. Po skončení inaugurace se sama Královna matka rozhodne, kdy nastal čas navrátit se zpět do svého království.
Mílí světě je to jednoduché. Samotný porod je posvátná událost, a tak by se k němu mělo přistupovat ze všech stran. Matka je bránou, kterou do tohoto světa přichází zázrak. Rodina je ta, která by měla být matce nápomocna a přítomna. Prostor by měl být bezpečný a matka nejlépe ví kde se cítí bezpečně. Zkušený a moudrý průvodce je vždy vítán.

Pokračovaní příště.

Komentáře