Nejdůležitější věc, kterou je třeba vědět o novoročních přáních

 

je to, že si je třeba přát sám sobě. Proto vám, milí přátelé, do nového roku přejeme to, co si nejvíce ze srdce přejete vy pro sebe. Ať se vám to splní. A my si to také budeme přát pro sebe. Neboť tak jako my, tak i vy nejlépe víte, co vám třeba.  Na základě tohoto přesvědčení přistupujeme ve Stvořeno pro Život k návrhu, výrobě i stavbě vašich domů. Proč? Protože víme a to i ctíme, že vy sami jste tvůrci vašeho života. Dovolujeme si v tom velice důležitém transformačním procesu, kterým je stavba domu v životě člověka, být vašimi průvodci a nositeli realizačního know-how. A proto si přejeme pro sebe, abychom byli v novém roce co nejjasnějšími majáky na pevnině v moři vaší představivosti.

Ať se nám v roce 2020 podaří zrealizovat návrhy a projekty všech těch překrásných kruhových dřevěných domů a staveb, které jsou v procesu.

Pavel a Marcela

Stvořeno pro Život

Komentáře